Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn phát biểu đúng. Một sợi dây đòng có điện trở 70Ω ở nhiệt độ 200C. Điện trở của dây đó ở nhiệt độ 400C sẽ

Câu 348809: Chọn phát biểu đúng. Một sợi dây đòng có điện trở 70Ω ở nhiệt độ 200C. Điện trở của dây đó ở nhiệt độ 400C sẽ

A. vẫn là 70Ω       

B. nhỏ hơn 70Ω

C. lớn hơn 70Ω       

D. lớn hơn gấp hai lần 70Ω

Câu hỏi : 348809

Phương pháp giải:

Phương pháp:


Điện trở suất ρ của kim loại tăng theo nhiệt độ gần đúng theo hàm bậc nhất:


ρ = ρ0 (1 + α(t – t0 ))


Trong đó ρ0 là điện trở suất ở t0C (thường lấy 200C); α là hệ số nhiệt điện trở, đơn vị đo là K-1   

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

   

  Khi nhiệt độ của kim loại càng cao, điện trở suất của nó càng tăng → Điện trở của dây ở nhiệt độ 400C sẽ lớn hơn điện trở của dây dẫn ở 200C

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com