`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(f\left( x \right) = mx + \sqrt {{x^2} - 2x + 1} \). Hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\) khi:

Câu 350355: Cho hàm số \(f\left( x \right) = mx + \sqrt {{x^2} - 2x + 1} \). Hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\) khi:

A. \(m >  - 2\)

B. \(m > 1\)

C. \(m >  - 1\)

D. \(m > 0\)

Câu hỏi : 350355
 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com