Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số \(m\) để hàm số \(y = {x^3} + mx - \dfrac{1}{{5{x^5}}}\) đồng biến trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\).

Câu 350356: Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số \(m\) để hàm số \(y = {x^3} + mx - \dfrac{1}{{5{x^5}}}\) đồng biến trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\).

A. 5

B. 3

C. 0

D. 4

Câu hỏi : 350356
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com