`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị hàm số \(y = f'\left( x \right)\) như hình vẽ. Biết \(f\left( a \right) < 0\), hỏi đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\)cắt trục hoành tại ít nhất bao nhiêu điểm?


Câu 351403: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị hàm số \(y = f'\left( x \right)\) như hình vẽ. Biết \(f\left( a \right) < 0\), hỏi đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\)cắt trục hoành tại ít nhất bao nhiêu điểm?A. \(1\)

B. \(2\)

C. \(3\)

D. \(4\)

Câu hỏi : 351403
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com