`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Gọi \(M\) là giá trị lớn nhất và \(m\) là giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = x\sqrt {1 - {x^2}} \). Khi đó \(M + m\) bằng :

Câu 351501: Gọi \(M\) là giá trị lớn nhất và \(m\) là giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = x\sqrt {1 - {x^2}} \). Khi đó \(M + m\) bằng :

A. \(0\)

B. \(1\)

C. \( - 1\)

D. \(2\)

Câu hỏi : 351501
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com