`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định, liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Xét các mệnh đề sau:

1 – Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng \( - 3\).

2 – Cực đại của hàm số bằng \(1\).

3 – Hàm số có 3 cực trị.

4 – Phương trình \(f\left( x \right) = 4\) có đúng 2 nghiệm. Số mệnh đề đúng là:

Câu 351506: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định, liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Xét các mệnh đề sau:1 – Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng \( - 3\).


2 – Cực đại của hàm số bằng \(1\).


3 – Hàm số có 3 cực trị.


4 – Phương trình \(f\left( x \right) = 4\) có đúng 2 nghiệm. Số mệnh đề đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu hỏi : 351506
 • Đáp án : D
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com