Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chiến thắng Ấp Bắc (1-1963) chứng tỏ quân dân miền Nam Việt Nam hoàn toàn có khả năng đánh bại chiến lược chiến tranh nào sau đây của Mĩ?

Câu 351684: Chiến thắng Ấp Bắc (1-1963) chứng tỏ quân dân miền Nam Việt Nam hoàn toàn có khả năng đánh bại chiến lược chiến tranh nào sau đây của Mĩ?

A. Chiến tranh cục bộ.

B. Chiến tranh đặc biệt.

C. Việt Nam hóa chiến tranh.

D. Đông Dương hóa chiến tranh.                       

Câu hỏi : 351684

Phương pháp giải:

Nhận xét, đánh giá.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chiến thắng Ấp Bắc có ý nghĩa quan trọng đối với cách mạng miền Nam:

  - Đây là thắng lợi quân sự mở đầu trong chiến đấu chống “Chiến tranh đặc biệt” của nhân dân miền Nam.

  - Thất bại của Hoa Kỳ và quân lực Việt Nam Cộng hòa trong trận này không chỉ là một thất bại thuần tuý về chiến thuật mà còn mang ý nghĩa chiến lược, đã làm rung chuyển giới báo chí Hoa Kỳ, nó chứng tỏ nhân dân miền Nam có khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

  - Góp phần đẩy nhanh quá trình sụp đổ chính quyền Ngô Đình Diệm.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com