Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Lào (1946 – 1954) được sự giúp đỡ của quân tình nguyện

 

Câu 351909: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Lào (1946 – 1954) được sự giúp đỡ của quân tình nguyện


 

A.  Indonesia  

B. Việt Nam                    

C.  Miến Điện         

D. Mã Lai

Câu hỏi : 351909

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 27.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào (1946 - 1954) được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lưu Ly cô ơi em tưởng đảng cộng sản đông dương là đảng do việt nam đổi tên từ đảng cộng sản việt nam ,lãnh đạo cho người việt nam chứ sao lại cho cả nhân dân lào là sao ạ
   Thích Trả lời 02/12/2019 21:13 Tỉ lệ đúng 0 %

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com