`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong thời kỳ đầu sau khi giành độc lập những năm 50 - 60 của thế kỉ XX, năm nước sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đều

Câu 351925: Trong thời kỳ đầu sau khi giành độc lập những năm 50 - 60 của thế kỉ XX, năm nước sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đều

A.  Có mậu dịch đối ngoại tăng trưởng nhanh.      

B. Tiến hành công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.

C. Thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại

D. Trở thành những nước công nghiệp mới.

Câu hỏi : 351925

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 29.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong thời kỳ đầu sau khi giành độc lập những năm 50 - 60 của thế kỉ XX, năm nước sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đều tiến hành công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu (chiến lược kinh tế hướng nội) với mục tiêu nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com