Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thực tiễn 30 năm cách mạng Việt Nam (1945 – 1975) chứng tỏ đấu tranh ngoại giao

 

Câu 351941: Thực tiễn 30 năm cách mạng Việt Nam (1945 – 1975) chứng tỏ đấu tranh ngoại giao


 

A. Dựa trên cơ sở thực lực chính trị và thực lực quân sự trong mỗi giai đoạn chiến tranh.

B.  Không góp phần làm thay đổi so sánh lực lượng trên chiến trường.

C. Chỉ là sự phản ánh kết quả của đấu tranh chính trị và đấu tranh quân sự.

D.  Luôn phụ thuộc vào tình hình quốc tế và sự dàn xếp giữa các cường quốc.

Câu hỏi : 351941

Phương pháp giải:

Phân tích, liên hệ.

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thực tiễn 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 - 1975) có thể thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị và đấu tranh ngoại giao. Cụ thể là:

  Thắng lợi trên mặt trận quân sự, chính trị tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao giành thắng lợi. Tiêu biểu là 2 dấu mốc quan trọng:

  + Chiến thắng Điện Biên Phủ giành thắng lợi đã buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ (1954), chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

  + Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” đã buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pari (1973) và rút quân về nước.

  - Ngược lại, thắng lợi trên mặt trận ngoại giao đã phản ánh thắng lợi của nhân dân trên mặt trận chính trị và quân sự:

  + Hiệp định Giơnevơ (1954) không phản ánh đầy đủ thắng lợi của nhân dân ta trên chiến trường do chỉ miền Bắc được giải phóng.

  + Hiệp định Pari (1973) phản ánh đầy đủ thắng lợi của nhân dân ta trên chiến trường.

  => Thực tiễn 30 năm Cách mạng Việt Nam (1945 – 1975) chứng tỏ đấu tranh ngoại giao thắng hay thua là dựa vào thực lực quân sự và thực lực chính trị trong mỗi giai đoạn chiến tranh.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com