Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận xét nào sau đây là đúng về về điểm chung của trất tự thế giới theo hệ thống Vécxai – Oasinhton và trật tự thế giới hai cực Ianta?

Câu 351939: Nhận xét nào sau đây là đúng về về điểm chung của trất tự thế giới theo hệ thống Vécxai – Oasinhton và trật tự thế giới hai cực Ianta?

A. Hình thành gắn liền với chiến tranh thế giới.

B. Phản ánh tương quan lực lượng giữa hai hệ thống chính trị xã hội đối lập.

C. Hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa các nước có chế độ chính trị đối lập.

D.  Bảo đảm quyền tự quyết của các dân tộc.

Câu hỏi : 351939

Phương pháp giải:

So sánh, liên hệ.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Đáp án A:

  + Trật tự Vécxai - Oasinhtơn gắn với chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918). Trật tự hình thành khi cuộc chiến tranh này kết thúc.

  + Trật tự hai cực Ianta gắn với chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945). Trật tự hình thành khi cuộc chiến tranh này bước vào giai đoạn kết thúc.

  - Đáp án B, D: trật tự hai cực Ianta là sự thỏa thuận giữa các nước có sự khác nhau về chế độ chính trị trong khi trật tự Vécxai - Oasinhtơn là các nước có cùng chế độ tư bản chủ nghĩa.

  - Đáp án C: hai trật tự này hình thành nhằm đảm bảo quyền lợi của các nước thắng trận.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com