Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong thời kỳ 1954 – 1975, Sự kiện nào đánh dấu cách mạng Việt Nam hoàn thành đánh cho ngụy nhào?

 

Câu 352290: Trong thời kỳ 1954 – 1975, Sự kiện nào đánh dấu cách mạng Việt Nam hoàn thành đánh cho ngụy nhào?


 

A.  Đại thắng mùa Xuân (1975).

B. Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết (1973).

C. Toán lính Mỹ cuối cùng rút khỏi Việt Nam (1973).

D.  Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (1972).

Câu hỏi : 352290

Phương pháp giải:

suy luận.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Hiệp định Pari (1973): đã buộc Mĩ phải rút quân về nước -> ta hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút”.

  - Đại thắng mùa xuân 1975: đánh bại hoàn toàn chính quyền Sài Gòn -> ta hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Ngụy nhào”.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com