Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một đoàn tàu bắt đầu rời ga chuyển động nhanh dần đều, sau 20s đạt đến vận tốc 36 km/h. Sau bao lâu tàu đạt đến vận tốc 54 km/h?

Câu 354119:

Một đoàn tàu bắt đầu rời ga chuyển động nhanh dần đều, sau 20s đạt đến vận tốc 36 km/h. Sau bao lâu tàu đạt đến vận tốc 54 km/h?

A. 10s 

B. 20s

C. 30s   

D. 40s

Câu hỏi : 354119

Phương pháp giải:

Áp dụng biểu thức tính gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều \(a = \dfrac{{v - {v_0}}}{t}\)

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đổi: 36 km/h = 10 m/s; 54 km/h = 15 m/s

  Gia tốc của tàu:\(a = \dfrac{{v - {v_0}}}{t} = \dfrac{{10 - 0}}{{20}} = 0,5m/{s^2}\)

  Thời gian từ khi tàu bắt đầu chuyển động đến khi đạt vận tốc 15 m/s là: \(t = \dfrac{{{v_1} - {v_0}}}{a} = \dfrac{{15 - 0}}{{0,5}} = 30s\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com