Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn câu trả lời đúng khi nói về chức năng của biểu bì:

Câu 354432: Chọn câu trả lời đúng khi nói về chức năng của biểu bì:

A. Bảo vệ các bộ phận bên trong thân.

B. Chuyển các chất hữu cơ đi nuôi cây.

C. Chuyển các chất từ trụ giữa ra vỏ.

D. Chuyển nước và muối khoáng trong thân.

Câu hỏi : 354432

Phương pháp giải:

+ Vận chuyển các chất đi nuôi cây hay vận chuyển các chất trong thân là chức năng của bó mạch.


+ Vận chuyển các chất từ trụ giữa ra vỏ là chức năng của thịt vỏ.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Biểu bì có chức năng bảo vệ các bộ phận bên trong thân.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com