Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lớp biểu bì ở thân non gồm 1 lớp tế bào trong suốt. Đặc điểm này có ý nghĩa gì với quá trình tổng hợp chất hữu cơ ở các tế bào chứa chất diệp lục trong thịt vỏ:

Câu 354448: Lớp biểu bì ở thân non gồm 1 lớp tế bào trong suốt. Đặc điểm này có ý nghĩa gì với quá trình tổng hợp chất hữu cơ ở các tế bào chứa chất diệp lục trong thịt vỏ:

A. Giúp ánh sáng có thể đi vào các tế bào thịt vỏ.

B. Giúp bảo vệ các thành phần bên trong.

C. Để khí CO2 có thể được vận chuyển dễ dàng vào thịt vỏ.

D. Giúp cho thân non có màu xanh lục.

Câu hỏi : 354448

Phương pháp giải:

+ Chất diệp lục có khả năng quang hợp, tổng hợp chất hữu cơ trong điều kiện có ánh sáng mặt trời.


+ Ở thân non, một số tế bào thịt vỏ có chứa chất diệp lục.


+ Lớp biểu bì nằm ngoài lớp thịt vỏ, lớp biểu bì trong suốt giúp ánh sáng mặt trời có thể dễ dàng đi vào các tế bào thịt vỏ.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Lớp biểu bì nằm ngoài lớp thịt vỏ, lớp biểu bì trong suốt giúp ánh sáng mặt trời có thể dễ dàng đi vào các tế bào thịt vỏ. Giúp thịt vỏ thực hiện chức năng tổng hợp chất hữu cơ.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com