Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kết quả của biểu thức \(A = {\log _a}\sqrt a \).

Câu 354959: Kết quả của biểu thức \(A = {\log _a}\sqrt a \).

A. \(1\)

B. \(\dfrac{1}{2}\)

C. \(a\)

D. \(\dfrac{a}{2}\)

Câu hỏi : 354959
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com