Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khí NH3 tan tốt trong nước vì:

Câu 356384: Khí NH3 tan tốt trong nước vì:

A. NH3 có liên kết ion trong phân tử.

B. NH3 có liên kết cộng hoá trị không cực trong phân tử.

C. NH3 là chất khí, có mùi khai.

D. NH3 có liên kết cộng hoá trị phân cực trong phân tử.

Câu hỏi : 356384

Phương pháp giải:

Xét độ phân cực của NH3 và H­2O. Chất phân cực tan tốt trong chất phân cực.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  NH3 và H2O đều là những phân tử phân cực nên NH3 tan tốt trong nước.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com