Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong phương trình dao động điều hòa x = A.cos(ωt + φ) ;  φ được gọi là

Câu 358161: Trong phương trình dao động điều hòa x = A.cos(ωt + φ) ;  φ được gọi là

A. pha ban đầu

B. biên độ

C. tần số góc

D.  li độ

Câu hỏi : 358161

Phương pháp giải:

Trong phương trình dao động điều hòa x = A.cos (ωt+φ) ;  φ được gọi là pha ban đầu.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong phương trình dao động điều hòa x = A.cos (ωt+φ) ;  φ được gọi là pha ban đầu.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com