Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai phần tử trên cùng hướng truyền sóng và cách nhau một bước sóng luôn dao động

Câu 358162: Hai phần tử trên cùng hướng truyền sóng và cách nhau một bước sóng luôn dao động

A. ngược pha

B. lệch pha nhau π/4

C. vuông pha

D. cùng pha

Câu hỏi : 358162

Phương pháp giải:

Hai phần tử trên cùng hướng truyền sóng và cách nhau một bước sóng luôn dao động cùng pha

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hai phần tử trên cùng hướng truyền sóng và cách nhau một bước sóng luôn dao động cùng pha

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com