`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự đối đầu căng thẳng giữa Mĩ và Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Câu 358631: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự đối đầu căng thẳng giữa Mĩ và Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Liên Xô chủ trương giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới làm ảnh hưởng đến tham vọng của Mĩ.

B. Dựa vào sức mạnh quân sự và tiềm lực kinh tế, Mĩ muốn vươn tay ra lãnh đạo thế giới nhưng bị Liên xô gây trở ngại.

C. Do sự phân chia không đều trong hội nghị Ianta nên dẫn đến sự đối đầu căng thẳng giữa hai nước. 

D. Do sự đối lập giữa hai cường quốc về mục tiêu và chiến lược phát triển.

Câu hỏi : 358631

Phương pháp giải:

sgk trang 58, phân tích

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ liên minh chống phát xít, sau chiến tranh, hai cường quốc Liên Xô và Mỹ nhanh chóng chuyển sang thế đối đầu. Trước hết đó là sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc

  - Liên Xô : chủ trương duy trì hòa bình và an ninh thế  giới , bảo vệ những thành quả của CNXH, đẩy mạnh phong trào cách mạng thế giới

  - Mĩ: ra sức chống phá Liên Xô và các nước XHCN, đẩy lùi phong trào cách mạng nhằm thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com