Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung cơ bản nhất của chiến lược kinh tế hướng ngoại mà nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện là

Câu 359185: Nội dung cơ bản nhất của chiến lược kinh tế hướng ngoại mà nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện là

A. Thu hút vốn đầu tư.

B. Phát triển ngoại thương.

C. “Mở cửa” nền kinh tế.

D. Sản xuất hàng hóa để xuất khẩu.

Câu hỏi : 359185

Phương pháp giải:

sgk trang 29

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chiến lược kinh tế hướng ngoại: các nước đều mở cửa nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư và kĩ thuật của nước ngoài, tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu, phát triển ngoại thương

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com