Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận xét nào dưới đây phản ánh đúng mức độ giành độc lập và sự phát triển của các nước sau độc lập ở châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 359366: Nhận xét nào dưới đây phản ánh đúng mức độ giành độc lập và sự phát triển của các nước sau độc lập ở châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Đều nhau.    

B. Giống nhau.

C. Không đều nhau 

D. Khác xa nhau

Câu hỏi : 359366

Phương pháp giải:

Nhận xét, đánh giá.


 
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ ở châu Phi, tuy nhiên sau khi giành được độc lập các nước bắt tay vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, song nhiều nước vẫn còn trong tình trạng lạc hậu, không ổn định và khó khăn, xung đột, đảo chính, đói nghèo, bệnh tật…xảy ra liên miên, điều đó đã và đang là một thách thức lớn đối với châu Phi

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com