`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cuộc đấu tranh của nhân dân Angieri từ năm 1954 đến năm 1962 chống lại chủ nghĩa thực dân nào?

Câu 359394: Cuộc đấu tranh của nhân dân Angieri từ năm 1954 đến năm 1962 chống lại chủ nghĩa thực dân nào?

A. Chủ nghĩa thực dân Anh         

B. Chủ nghĩa thực dân Pháp

C.  Chủ nghĩa thực dân Tây Ban Nha     

D. Chủ nghĩa thực dân mới thân Mĩ

 

Câu hỏi : 359394

Phương pháp giải:

sgk trang 36, chữ nhỏ

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sau 8 năm đấu tranh vũ trang chống Pháp (1954 – 1962) nhân dân Angieri đã giành được thắng lợi

  Chọn: B

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com