Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng? 

Câu 359655: Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Gia tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian.

B. Li độ của vật luôn giảm dần theo thời gian

C. Biên độ dao động giảm dần theo thời gian. 

D. Vận tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian.

Câu hỏi : 359655

Phương pháp giải:

Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com