Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam (1919 – 1929), giai cấp tư sản bị phân hóa thành

Câu 359784: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam (1919 – 1929), giai cấp tư sản bị phân hóa thành

A. Tư sản dân tộc và tư sản thương nghiệp.       

B. Tư sản dân tộc và tư sản công nghiệp.

C. Tư sản dân tộc và tư sản mại bản.      

D. Tư sản dân tộc và tư sản công thương.

Câu hỏi : 359784

Phương pháp giải:

sgk trang 78

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giai cấp tư sản Việt Nam ra đời đã bị tư bản Pháp chèn ép, kìm hãm, số lượng ít, thế lực kinh tế yếu , dần dần bị phân hóa thành 2 bộ phận: TS dân tộc và TS mại bản

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com