Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ông A là người có thu nhập cao, hằng năm ông A chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này ông A đã:

Câu 360293: Ông A là người có thu nhập cao, hằng năm ông A chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này ông A đã:

A. sử dụng pháp luật                 

B. tuân thủ pháp luật

C. thi hành pháp luật                                      

D. áp dụng pháp luật

Câu hỏi : 360293

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  thi hành pháp luật                                      

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com