Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số tự nhiên gồm: Năm nghìn , năm chục, năm đơn vị là:

Câu 361119: Số tự nhiên gồm: Năm nghìn , năm chục, năm đơn vị là:

A. \(5555\)                     

B. \(5055\)                  

C. \(5505\)                          

D. \(555\)

Câu hỏi : 361119

Phương pháp giải:

Xác định các chữ số ở hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số tự nhiên gồm: Năm nghìn , năm chục, năm đơn vị có:

  Hàng nghìn: 5

  Hàng trăm: 0

  Hàng chục: 5

  Hàng đơn vị: 5

  Số đó là: 5055

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com