Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lan có 4 tờ 20 000 đồng, 1 tờ 10 000 đồng, 2 tờ 5000 đồng. Hỏi tổng số tiền Lan có là bao nhiêu đồng?.

Câu 361127: Lan có 4 tờ 20 000 đồng, 1 tờ 10 000 đồng, 2 tờ 5000 đồng. Hỏi tổng số tiền Lan có là bao nhiêu đồng?.

A. 80 000 đồng.

B. 100 000 đồng.

C. 90 000 đồng.

D. 95 000 đồng.

Câu hỏi : 361127

Phương pháp giải:

Tìm số tiền 4 tờ 20 000 đồng , 2 tờ 5000 đồng, sau đó cộng với nhau và cộng với 10 000 đồng. Ta tìm được tổng số tiền mà Lan có.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  5 tờ 20 000 đồng tương ứng với số tiền là: \(4 \times 20\,000 = 80\,000\) (đồng)

  2 tờ 5000 đồng tương ứng với số tiền là: \(2 \times 5000 = 10\,000\) (đồng)

  Tổng số tiền Lan có là: \(80\,000 + 10\,000 + 10\,000 = 100\,000\) (đồng)

  Đáp số: 100 000 đồng.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com