Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\sqrt {\frac{3}{4}} .\sqrt {5\frac{1}{3}} \)

Câu 361264: \(\sqrt {\frac{3}{4}} .\sqrt {5\frac{1}{3}} \)

A. \(\frac{1}{2}\)

B. \(1\)

C. \(2\)

D. \(\frac{3}{2}\)

Câu hỏi : 361264
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\sqrt {\frac{3}{4}} .\sqrt {5\frac{1}{3}}  = \sqrt {\frac{3}{4}.\frac{{16}}{3}}  = \sqrt 4  = 2\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com