Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như sau: Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 361339: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như sau: Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( -1;\ +\infty  \right)\).

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( -1;\ 1 \right)\).

C. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;\;1} \right)\).

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( { - 1;\;3} \right)\).

Câu hỏi : 361339
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Nhìn BBT hàm số ta thấy hàm số đồng biến trên \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\) và \(\left( {1; + \infty } \right)\), nghịch biến trên \(\left( { - 1;1} \right).\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com