Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số \(y = f\left( x \right)\) đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

Câu 361340: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số \(y = f\left( x \right)\) đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?


A. \(\left( { - \infty ;0} \right)\)

B. \(\left( 2;+\infty  \right)\)        

C. \(\left( {0;2} \right)\)

D. \(\left( { - 2;2} \right)\)

Câu hỏi : 361340
 • Đáp án : C
  (5) bình luận (Array) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Thấy đồ thị hàm số đi lên khi \(x\) chạy từ 0 đến 2 \( \Rightarrow \) Hàm số đồng biến trên \(\left( {0;2} \right)\).

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com