Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một đoàn tàu chuyển động thẳng khởi hành từ một nhà ga. Quãng đường \(s\left( {me t} \right)\) đi được của đoàn tàu là một hàm số của thời gian \(t{\rm{ }}\left( {gia y} \right)\), hàm số đó là \(s = 6{t^2}-{t^3}\). Thời điểm \(t{\rm{ }}\left( {gia y} \right)\) mà tại đó vận tốc \(v{\rm{ }}\left( {m{\rm{/}}s} \right)\) của chuyển động đạt giá trị lớn nhất là

Câu 361713: Một đoàn tàu chuyển động thẳng khởi hành từ một nhà ga. Quãng đường \(s\left( {me t} \right)\) đi được của đoàn tàu là một hàm số của thời gian \(t{\rm{ }}\left( {gia y} \right)\), hàm số đó là \(s = 6{t^2}-{t^3}\). Thời điểm \(t{\rm{ }}\left( {gia y} \right)\) mà tại đó vận tốc \(v{\rm{ }}\left( {m{\rm{/}}s} \right)\) của chuyển động đạt giá trị lớn nhất là

A. \(t = 2s\).

B. \(t = 6s\).          

C. \(t = 8s\).

D. \(t = 4s\).

Câu hỏi : 361713
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(v = s' = 12t - 3{t^2}\)

  Tính GTLN của \(y = 12t - 3{t^2}\)

  \(y' =  - 6t + 12 = 0 \Rightarrow v\max  \Leftrightarrow t = 2\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com