Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ấn Độ vào giữa thế kỉ XIX là thuộc địa của đế quốc

Câu 362147: Ấn Độ vào giữa thế kỉ XIX là thuộc địa của đế quốc

A. Anh. 

B. Pháp.

C. Mĩ.      

D. Nga.

Câu hỏi : 362147

Phương pháp giải:

suy luận

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ thế kỉ XVI, thực dân phương Tây đã từng bước xâm nhập vào châu Á, đặc biệt là ở Ấn Độ. Sang đầu thế kỉ XVIII, sự tranh giành giữa Anh và Pháp đã dẫn đến cuộc chiến tranh giữa hai nước này trên đất Ấn Độ

  -> Anh đã gạt Pháp, hoàn thành công cuộc chinh phục và đặt ách thống trị ở Ấn Độ

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com