Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật nhỏ dao động theo phương trình \(x = 4\cos \left( {\omega t - \frac{\pi }{3}} \right)\) cm. Gọi T là chu kì dao động của vật. Pha của vật dao động tại thời điểm \(t = \frac{T}{3}\) là:

Câu 362672: Một vật nhỏ dao động theo phương trình \(x = 4\cos \left( {\omega t - \frac{\pi }{3}} \right)\) cm. Gọi T là chu kì dao động của vật. Pha của vật dao động tại thời điểm \(t = \frac{T}{3}\) là:

A. \(0\,\,rad\).

B. \( - \frac{\pi }{3}\,\,rad\).

C. \(\frac{{2\pi }}{3}\,\,rad\).           

D. \(\frac{\pi }{3}\,\,rad\).

Câu hỏi : 362672

Phương pháp giải:

Phương trình li độ của dao động điều hòa: \(x = A\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\).


Trong đó:  là tần số góc; \(\varphi \) là pha ban đầu; \(\left( {\omega t + \varphi } \right)\)là pha dao động.


Chu kì dao động: \(T=\frac{2\pi }{\omega }\).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình dao động: \(x = 4\cos \left( {\omega t - \frac{\pi }{3}} \right)\).

  Pha dao động của vật: \(\left( {\omega t - \frac{\pi }{3}} \right)\).

  Tại thời điểm \(t=\frac{T}{3}\Rightarrow \omega t-\frac{\pi }{3}=\omega .\frac{T}{3}-\frac{\pi }{3}=\frac{\omega .2\pi }{3\omega }-\frac{\pi }{3}=\frac{\pi }{3}\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com