Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hỗn hợp 2 este X, Y đồng phân cấu tạo của nhau. Hóa hơi 4,4 g hỗn hợp thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 gam khí oxi (ở cùng điều kiện). Xà phòng hóa hoàn toàn 4,4 g hỗn hợp trên trong 100 g dung dịch NaOH 4% sau đó cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,75 gam chất rắn và hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của X, Y và % khối lượng của chúng trong hỗn hợp là

Câu 365501: Cho hỗn hợp 2 este X, Y đồng phân cấu tạo của nhau. Hóa hơi 4,4 g hỗn hợp thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 gam khí oxi (ở cùng điều kiện). Xà phòng hóa hoàn toàn 4,4 g hỗn hợp trên trong 100 g dung dịch NaOH 4% sau đó cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,75 gam chất rắn và hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của X, Y và % khối lượng của chúng trong hỗn hợp là

A. CH3COOC2H5 (40%) và C2H5COOCH3 (60%).

B. HCOOC2H5 (30%) và CH3COOCH3 (70%).

C. HCOOC3H5 (50%) và CH3COOC2H3 (50%).

D. HCOOC3H7 (50%) và CH3COOC2H5 (50%).

Câu hỏi : 365501
Phương pháp giải:

Tính theo PTHH.

 • Đáp án : D
  (33) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: nO2 = \(\dfrac{{1,6}}{{32}}\) = 0,05 mol ⟹ \({\overline M _{X,Y}} = \dfrac{{4,4}}{{0,05}} = 88\)

  mNaOH = 100.4% = 4 gam ⟹ nNaOH = \(\dfrac{4}{{40}}\) = 0,1 mol

  Đặt công thức chung của X, Y là \(\overline R {\rm{COO}}\overline {R'} \)

  PTHH: \(\overline R {\rm{COO}}\overline {R'}  + NaOH \to \overline R {\rm{COO}}Na + \overline {R'} OH\)

                  0,05 →               0,05  →              0,05                   (mol)

  Chất rắn sau khi cô cạn gồm có: \(\overline R {\rm{COONa}}\) (0,05 mol) và NaOH dư (0,1 - 0,05 = 0,05 mol)

  ⟹ m chất rắn = 0,05(\(\overline R \) + 67) + 0,05.40 = 5,75 ⟹ \(\overline R \) = 8 ⟹ HCOONa và CH3COONa

  (do 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp và X, Y có cùng CTPT nên 2 muối cũng là đồng đẳng kế tiếp)

  ⟹ Este là HCOOC3H7 và CH3COOC2H5

  Đặt số mol của HCOOC3H7 và CH3COOC2H5 lần lượt là x và y.

  Ta có:

  + nX, Y = x + y = 0,05 (1)

  + Chất rắn: HCOONa (x mol); CH3COONa (y mol) và NaOH dư (0,05 mol)

  ⟹ m chất rắn = 68x + 82y + 0,05.40 = 5,75 (2)

  Giải hệ (1) và (2) được x = y = 0,025 mol

  Hai este có cùng CTPT và cùng số mol nên mỗi este chiếm 50% về khối lượng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com