Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cuộc khởi nghĩa nào lớn nhất, tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương 1885-1896 ?

Câu 366289: Cuộc khởi nghĩa nào lớn nhất, tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương 1885-1896 ?

A. Khởi nghĩa Ba Đình.              

B. Khởi nghĩa Hương Khê.

C. Khởi nghĩa Bãi Sậy.   

D. Khởi nghĩa Yên Thế.

Câu hỏi : 366289

Phương pháp giải:

sgk trang 133

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cuộc khởi nghĩa Hương Khê sau hơn 10 năm tồn tại đến đây kết thúc. Đây là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com