Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một cửa hàng lương thực buổi sáng bán được \(1200kg\) gạo, buổi chiều bán được gấp đôi số gạo buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Câu 366650: Một cửa hàng lương thực buổi sáng bán được \(1200kg\) gạo, buổi chiều bán được gấp đôi số gạo buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

A. \(3600kg\).

B. \(3060kg\).

C. \(3660kg\).

D. \(3606kg\).

Câu hỏi : 366650

Phương pháp giải:

Tìm số gạo bán được buổi chiều, sau đó tính tổng số gạo của cả sáng và chiều.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Buổi chiều cửa hàng bán được số gạo là: \(1200 \times 2 = 2400\left( {kg} \right)\)

  Cả hai buổi cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là: \(1200 + 2400 = 3600\left( {kg} \right)\)

  Đáp số: \(3600kg\).

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com