Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một hộp quả cân có các  quả cân loại \(200g,50g,500g,500mg,\)\(200mg,5g,2g\). Để cân một vật có khối lượng \(250,7g\) thì cần các quả cân nào?

Câu 366855: Một hộp quả cân có các  quả cân loại \(200g,50g,500g,500mg,\)\(200mg,5g,2g\). Để cân một vật có khối lượng \(250,7g\) thì cần các quả cân nào?

A. \(200g,500g,20g,200mg.\)

B. \(500g,50g,500g,2g.\)

C. \(200g,50g,500mg,200mg.\)                               

D.

\(500mg,2g,5g,50g.\)

Câu hỏi : 366855

Phương pháp giải:

Đổi đơn vị: \(\left\{ \begin{array}{l}
1g = 1000mg\\
1mg = \frac{1}{{1000}}g
\end{array} \right.\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đổi: \(\left\{ \begin{array}{l}
  1g = 1000mg\\
  500{\rm{ }}mg = 0,5g\\
  200mg = 0,2g
  \end{array} \right.\)

  Ta có: 

  \(\begin{array}{l}
  250,7g = 200g + 50g + 0,5g + 0,2g\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 200g + 50g + 500mg + 200mg
  \end{array}\)

  Vậy để cân một vật có khối lượng \(250,7g\) thì cần các quả cân: \(200g,50g,500mg,200mg\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com