Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biến đổi sâu sắc nhất về mặt xã hội đối với Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH từ 1925 đến 1941 là gì?

Câu 367386: Biến đổi sâu sắc nhất về mặt xã hội đối với Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH từ 1925 đến 1941 là gì?

A. Từ xã hội phong kiến đã hoàn toàn chuyển sang xã hội chủ nghĩa.

B. Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động và trí thức.

C. Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn lại giai cấp công nhân và nông dân tập thể.

D. Hình thành xã hội quá độ từ CNTB lên CNXH.

Câu hỏi : 367386

Phương pháp giải:

sgk trang 57

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cùng với những biến đổi về kinh tế, cơ cấu giai cấp trong XH cũng thay đổi. Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động là công nhân và nông dân tập thể cùng tầng lớp trí thức XHCN

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Phương Hà Nếu e giải thích thêm về câu D như thế này " Thời kì quá độ là thời kì tất yếu mà tất cả các nước đi lên CNXH cũng phải trải qua, nên nếu nói nó là 1 biến đổi sâu sắc nhất thì ko phù hợp vì nó là lẽ đương nhiên
   , tất yếu". Cứ giả định câu D được sửa từ "xã hội quá độ" sang "thời kì quá độ" thì giải thích thêm của e có đúng không ạ.
   Thích Trả lời 09/06/2020 17:01 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Phương Hà tại sao D sai ạ
   Thích Trả lời 09/06/2020 15:51 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Hoàng Phương Thảo Câu C tại sao lại sai ạ?
   Thích Trả lời 27/04/2020 23:06 Tỉ lệ đúng 64 %

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com