Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

Câu 367644: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Quảng Ngãi.

B. Bình Định.

C. Quảng Nam.

D. Phú Yên.

Câu hỏi : 367644
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, ta thấy nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn thuộc tỉnh Bình Định ở Duyên hải Nam Trung Bộ (Nhà máy thủy điện kí hiệu ngôi sao màu xanh).

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com