Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết Phố cổ Hội An thuộc tỉnh (hoặc thành phố) nào sau đây ở Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

Câu 367643: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết Phố cổ Hội An thuộc tỉnh (hoặc thành phố) nào sau đây ở Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

A. Quảng Nam.

B. Đà Nẵng.

C. Bình Định.

D. Quảng Ngãi.

Câu hỏi : 367643
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, ta thấy Phố cổ Hội An thuộc tỉnh (hoặc thành phố) Quảng Nam ở Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com