Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đâu là nhận xét không đúng khi nói về Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc?

Câu 370200: Đâu là nhận xét không đúng khi nói về Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc?

A. Là cơ quan chính trị quan trọng nhất, hoạt động thường xuyên.

B. Chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

C. Chịu sự giám sát và chi phối của Đại hội đồng.

D. Có 5 Ủy viên thường trực.

Câu hỏi : 370200

Phương pháp giải:

phân tích, loại trừ

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc dy trì hòa bình và an ninh thế giới, hiện nay Hội đồng Bảo an gồm 15 nước – 5 nước thường trực không phải bầu lại (Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Liên Xô) và 10 nước không thường trực nhiệm kì 2 năm. Những quyết định của Hội đồng Bảo an được thông qua mà phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc thì bắt buộc các nước hội viên của Liên hợp quốc phải thi hành. Hội đồng bảo an không phục tùng Đại hội đồng Liên hợp quốc

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com