Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai dao động có phương trình lần lượt là: \({{x}_{1}}=5\cos \left( 2\pi t+0,75\pi  \right)\,\,cm\) và \({{x}_{2}}=10\cos \left( 2\pi t+0,25\pi  \right)\,\,cm\). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng

Câu 370606: Hai dao động có phương trình lần lượt là: \({{x}_{1}}=5\cos \left( 2\pi t+0,75\pi  \right)\,\,cm\) và \({{x}_{2}}=10\cos \left( 2\pi t+0,25\pi  \right)\,\,cm\). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng

A. \(150\pi \)

B. \(0,75\pi \)

C. \(0,25\pi \)

D. \(0,50\pi \)

Câu hỏi : 370606

Phương pháp giải:

Độ lệch pha của hai dao động: \(\Delta \varphi =\left| {{\varphi }_{1}}-{{\varphi }_{2}} \right|\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Độ lệch pha của hai dao động là: \(\Delta \varphi =\left| {{\varphi }_{1}}-{{\varphi }_{2}} \right|=\left| 0,75\pi -0,25\pi  \right|=0,5\pi \)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com