Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai dao động điều hoà cùng phương có các phương trình lần lượt là \({{x}_{1}}=4\cos 100\pi t\,\,cm;\,\,{{x}_{2}}=3\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{2} \right)\,\,cm\). Dao động tổng hợp của hai dao động đó có biên độ là

Câu 371617: Hai dao động điều hoà cùng phương có các phương trình lần lượt là \({{x}_{1}}=4\cos 100\pi t\,\,cm;\,\,{{x}_{2}}=3\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{2} \right)\,\,cm\). Dao động tổng hợp của hai dao động đó có biên độ là

A. 5 cm

B. 3,5 cm

C. 1 cm

D. 7 cm

Câu hỏi : 371617

Phương pháp giải:

Biên độ dao động tổng hợp: \(A=\sqrt{{{A}_{1}}^{2}+{{A}_{2}}^{2}+2{{A}_{1}}{{A}_{2}}\cos \Delta \varphi }\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhận xét: Hai dao động vuông pha, biên độ dao động tổng hợp:

  \(A=\sqrt{{{A}_{1}}^{2}+{{A}_{2}}^{2}}=\sqrt{{{4}^{2}}+{{3}^{2}}}=5\,\,\left( cm \right)\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com