`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nền kinh tế của các nước có quan hệ chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau, tính quốc tế hóa của nền kinh tế tăng là biểu hiện của:

Câu 371915: Nền kinh tế của các nước có quan hệ chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau, tính quốc tế hóa của nền kinh tế tăng là biểu hiện của:

A. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

B. Sự ra đời và hợp nhất của các công ty xuyên quốc gia

C. Sự ra đời của các tổ chức tài chính quốc tế và khu vực.

D. Sự thành lập của các tập đoàn lớn.

Câu hỏi : 371915

Phương pháp giải:

suy luận

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nền kinh tế của các nước có quan hệ chặt chẽ, phụ thuộc lẫn nhau, tính quốc tế hóa của nền kinh tế thế giới tăng là biểu hiện của sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

  => Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com