`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

Câu 372980: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. A. Theo dõi nạn nhân.     

B. B. Khống chế tội phạm.   

C. C. Đe dọa giết người.

D. D. Bắt cóc con tin.

Câu hỏi : 372980

Phương pháp giải:

căn cư nội dung bài học

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D. Bắt cóc con tin.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com