Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Việc ông M không cho bà K phát biểu ý kiến cá nhân trong cuộc họp tổ dân phố là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

Câu 372990: Việc ông M không cho bà K phát biểu ý kiến cá nhân trong cuộc họp tổ dân phố là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. A. Quản trị truyền thông.     

B. B. Tự do ngôn luận.  

C. C. Quản lí nhân sự.

D. D. Tự chủ phán quyết.

Câu hỏi : 372990

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài học

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B. Tự do ngôn luận.  

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com