`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hiến chương Liên Hợp Quốc và quyết định chính thức thành lập Liên Hợp Quốc được thông qua tại Hội nghị nào?

Câu 373030: Hiến chương Liên Hợp Quốc và quyết định chính thức thành lập Liên Hợp Quốc được thông qua tại Hội nghị nào?

A. Hội nghị Pôtxđam (7/1945, Đức).

B. Hội nghị Ianta (2/1945, Liên Xô).

C. Hội nghị Xan Phơranxixcô (4/1945, Mĩ).

D. Hội nghị Matxcơva (12/1945, Liên xô).

Câu hỏi : 373030

Phương pháp giải:

sgk lịch sử 12, trang 6

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hiến chương Liên Hợp Quốc và quyết định chính thức thành lập Liên Hợp Quốc được thông qua tại Hội nghị Xan Phranxixcô (Mĩ) vào tháng 4/1945.

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com