`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bốn “con rồng” kinh tế của châu Á gồm:

Câu 373034: Bốn “con rồng” kinh tế của châu Á gồm:

A. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan và Ma Cao.

B. Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Công và Xingapo.

C. Hàn Quốc, Hồng Công, Xingapo và Thái Lan.

D. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan và Xingapo.

Câu hỏi : 373034

Phương pháp giải:

suy luận, loại trừ

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Đáp án A: Ma Cao không phải là 1 trong 4 “con rồng” của châu Á.

  - Đáp án B: Nhật Bản không phải là 1 trong 4 “con rồng” của châu Á.

  - Đáp án C: Thái Lan không phải là 1 trong 4 “con rồng” của châu Á.

  - Đáp án D: Đúng.

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com