Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tổ chức ASEAN được thành lập nhằm

Câu 373041: Tổ chức ASEAN được thành lập nhằm

A. xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.

B. phát triển kinh tế và văn hóa thông qua hợp tác chung giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

C. chống lại sự xâm lược của Mĩ.

D. hình thành liên minh quân sự để bành trướng thế lực ra bên ngoài.

Câu hỏi : 373041

Phương pháp giải:

sgk lịch sử 12, trang 31

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tổ chức ASEAN được thành lập nhằm phát triển kinh tế và văn hóa thông qua hợp tác chung giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com